• decembar

    14

    2021
  • 14
  • 0
Одржана трибина на Техничком факултету у Бору „Како и зашто млади људи страдају у саобраћају“

Одржана трибина на Техничком факултету у Бору „Како и зашто млади људи страдају у саобраћају“

Поводом обележевања Светског дана сећања на жртве саобраћајних незгода, Технички факултет у Бору је организовао јавну трибину под називом „Како и зашто млади људи страдају у саобраћају“.

На трибини је говорио Игор Велић, мастер инж. саобраћаја који је своје стручно знање, стечено добрим делом кроз свакодневну праксу, као и своја искуства, изнео присутнима, упознавши их са бројним изазовима и проблемима са којима се сви учесници у саобраћају свакодневно сусрећу.

Присутнима су представљени резултати пројекта “Сигурне стазе и путање кретања ученика основних и средњих школа у Бору” који је реализовало Удружење ГИС Србије уз подршку Уједињених Нација, Светске банке и Фонда за добру управу Уједињеног Краљевства.На порталу sigurnestaze.com дата је саобраћајна сигнализација и саобраћајне незгоде које су се догодиле у последњих пет година. Укрштањем ових података са инфрастраструктуром и саобраћајном сигнализацијом града добијен је дигитални модел сигурних стаза и путања кретања ученика. Ово је само предлог мера, а од представника градске управе се очекује да прихвате ову студију која је детаљно урађена и да предузму одговарајуће кораке.

„Циљ овог светски признатог пројекта је доношење стратегије одрживог и делотворног система управљања безбедношћу саобраћаја на територији града Бора која ће омогућити да у саобраћају нема повређене и погинуле деце, као и квалитетније и транспарентније пружање јавних услуга грађанима и трајно праћење промена саобраћајне инфраструктуре и евидентирање саобраћајних незгода, уз модификацију постојећих сигурних стаза за кретање ученика”.На трибини је показано не само колико су овакви пројекти, и пре свега апликација о безбедности деце у саобраћају, неопходни сваком граду, него и колика је важност отворених података за креирање бољег, безбеднијег, хуманијег и успешнијег живота на свакодневном нивоу, и у свакој заједници.

Пројекат „Сигурне стазе и путање кретања ученика основних и средњих школа у Бору“ урађен је за територију Бора, али су метод и начин рада примењиви на сваку општину у Србији. У томе и јесте поента рада са отвореним подацима – сарадња свих директних и индиректних учесника на прикупљању, обради, анализи података како би се понудило најефикасније решење.

© Copyright 2021 Auto Škola Stop 019 by eDizajn