MUP-OVA SIMULACIJA POLAGANJA TEORIJSKOG ISPITA

Treba da znate da je prisupanje i korišćenje ove web stranice omogućeno samo kandidatima koji su već upisani u auto školu i samim tim imaju dodeljen ID broj i lozinku iz auto škole.

PRIJAVA NA ISO SISTEM

U ovom prozoru kandidat u polje ID broj ukucava svoj ID broj pod kojim se vodi u registru auto škole, a u polje lozinka ukucava svoju loznku koju je dobio od auto škole a koju je naknadno izmenio. Nakon toga mora kliknuti na taster „Prijava kandidata“ posle čega se otvara strana Profil kandidata na čijoj levoj strani se nalazi 7 ponudjenih opcija.

PRIJAVA NA ISO SISTEM 2

Kandidat se može odjaviti sa sistema u bilo kojem momentu i bez obzira u kojoj opciji ili podopciji se nalazi, klikom na taster u gornjem desnom uglu „Ulogovan korisnik“ što je potrebno i potvrditi klikom na taster „Odjavite se“. Ako se kandidat nije odjavio pri čemu određeno vreme nije preduzeta nijedna akcija sistem će izvršiti automatsko odjavljivanje.

© Copyright 2021 Auto Škola Stop 019 by eDizajn