• decembar

  14

  2021
 • 224
 • 0
ОСНОВАНО СТРУКОВНО УДРУЖЕЊЕ ПОСВЕЋЕНО БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА „СИГУРНЕ СТАЗЕ“ (www.sigurnestaze.com)

ОСНОВАНО СТРУКОВНО УДРУЖЕЊЕ ПОСВЕЋЕНО БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА „СИГУРНЕ СТАЗЕ“ (www.sigurnestaze.com)

У Бору је основано невладино и непрофитно структовно удружење „Сигурне стазе“ (www.sigurnestaze.com) ради остваривања циљева у области унапређења различитих аспеката безбедности саобраћаја, а посебно унапређења превенције у безбедности саобраћаја.

Овом приликом позивамо све заинтересоване грађане који се слажу са циљевима удружења и који поседује одговарајуће знање из поменуте области да нам сам јаве ради остваривања плодотворне сарадње.

Циљеви и активности

 • унапређење научног и стручног рада у области безбедности саобраћаја,
 • унапређење саобраћајног васпитања и образовања;
 • праћење израде и примене прописа и активности у циљу унапређења прописа у области безбедности саобраћаја;
 • праћење и проучавање актуелних збивања у области безбедности саобраћаја и предлагање мера за унапређење;
 • промоција активности на унапређењу безбедности саобраћаја;
 • унапређење свести о превенцији саобраћајних незгода;
 • информисање јавности о проблемима у области безбедности саобраћаја;
 • повезивање са сродним друштвима, удружењима и организацијама у земљи и иностранству ради остваривања циљева Удружења;
 • промоција и унапређење свести о значају екологије и заштите животне средине;
 • спровођење активности у којима се промовише превенција у безбедности саобраћаја;
 • имплементација, унапређење и промоције саобраћајне културе и понашања у превенцији саобраћајних незгода.

  Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

 • организује трансфер знања и најбоље праксе, превођење и публиковање научних и стручних публикација и радова;
 • објављује књиге, приручнике и друге штампане, аудио и видео публикације са темом безбедности саобраћаја,
 • прати и проучава развој научне мисли, науке и технике, образовања стручног кадра, унапређује проналазаштво у области безбедности саобраћаја;
 • сарађује у спровођењу задатака од заједничког интереса са одговарајућим владиним и невладиним органима и организацијама, научно-образовним установама, стручним организацијама и удружењима, привредним коморама и другим савезима, привредним асоцијацијама, предузећима, институтима и установама;
 • организује студијска путовања и друге стручне посете у земљи и инстранству, у циљу размене искустава, предавања и изложбе, уз публиковање стручних радова, извештаја, упутстава и другог у области безбедности саобраћаја;
 • подстиче израду пројеката и спроводи активности за стварање услова за реализовање тих пројеката;
 • израђује студије, односно пројекте у области безбедности саобраћаја;
 • пројектује  реализује кампање у области безбедности саобраћаја;
 • организује различите облике стручног оспособљавања, односно стручног усавршавања;
 • организује, подстиче и помаже просветне раднике и друге научне раднике и стручњаке за рад на едукацији деце и омладине у области безбедности саобраћаја;
 • организује волонтерске акције у циљу решавања појединих проблема безбедности саобраћаја;
 • сарађује са универзитетима и другим високошколским установама, средњим и основним школама, предшколским установама, стручним удружењима, удружењима грађана, и другим организацијама у земљи и иностранству који могу допринети циљевима Удружења;
 • врши и друге послове и задатке који произилазе из циљева Удружења.

Оснивач и председник удружења је Игор Велић, мастер инж. саобраћаја

Контакт: info@sigurnestaze.com

© Copyright 2021 Auto Škola Stop 019 by eDizajn